GRÉCKO V TÉME STOLOVÝCH HIER / 12. diel: Civilizácia

Prvé ľudské spoločenstvá, o ktorých by sa dalo povedať, že vykazovali znaky civilizácie, sa utvárali v povodiach riek Indus, Eufrat a Tigris už pred 5,5 tisícmi rokov. Trvalo niekoľko storočí a ľudia boli schopní postaviť výnimočné stavby, o ktorých hovoríme, že sú divmi sveta. Dnes dokážeme vypustiť umelý objekt na orbitu planéty, alebo sa ponoriť do hĺbok oceánu. Nuž, stále sme iba na začiatku, ale objavili sme aspoň jednu podstatnú vec: hráme spoločenské hry!

Parthenon, Atény

Dnešné rozprávanie bude o civilizačných hrách a hlavne o podiele helénskeho vplyvu v nich. Starobylí Gréci pre nás otvorili úplne nový smer poznávania prírody a spoločnosti. Stvorili filozofiu – lásku k múdrosti. Ich vplyv dodnes cítime v politike, medicíne, architektúre, umení, športe a mnohých iných oblastiach života. Nasledujúce texty sú doplnené autorskými fotografiami, na ktorých sú herné komponenty so vzťahom ku Grécku, nezobrazujú žiadnu konkrétnu hernú situáciu.

7 Wonders

Prvou hrou, na ktorú sa pozrieme, je veľmi populárna 7 WONDERS. Jestvuje 7 starovekých divov sveta a až päť z nich bolo postavených priamo Grékmi: Socha boha Dia v Olympii, Kolos na ostrove Rodos, Chrám bohyne Artemis v Efeze, Mauzóleum v Halikarnase a Maják na ostrove Faros v Alexandrii. Iba starobylé egyptské Pyramídy v Gíze a visuté záhrady kráľovnej Semiramis v Babylone mali svojich negréckych architektov. Osobitosťou hry 7 Wonders je to, že ju môže plnohodnotne hrať 2-7 hráčov a v akomkoľvek počte trvá partia okolo 30 minút, bez zdržania medzi odohratými ťahmi. Princíp je veľmi jednoduchý: hráč si vyberie z ponuky jednu kartu a zvyšok posunie spoluhráčovi vedľa. Buduje sa ekonomika, vojenstvo, ale i občianska vybavenosť, či vedecká základňa. Všetko sa po troch érach rýchlo oboduje. Je to hra vhodná pre začiatočníka a vstupná brána do sveta stolových hier. Dočkala sa množstva rozšírení a aj veľmi úspešnej verzie pre dvoch hráčov, 7 WONDERS DUEL

Monuments

Ďalšou hrou, ktorá pojednáva o najslávnejších stavbách ľudí staroveku je MONUMENTS: WONDERS OF ANTIQUITY. Pomocou kariet sa podieľate na stavbe 12 monumentov a takisto musíte zabezpečiť, aby sa dostali do letopisov kultúrneho dedičstva. Zbierate karty prislúchajúce rovnakej stavbe a v správnej chvíli monument postavíte. Spolu s ostatnými hráčmi potom manipulujete, ako veľmi bude daný monument známy. Medzi stavbami nechýba ani aténsky Parthenón. Hru môžu hrať 2-4 hráči.

Advanced Civilization

Prvou veľkou civilizačnou hrou v našom výbere je ADVANCED CIVILIZATION. Je určená pre 2-8 hráčov. Vznik tejto hry je datovaný do roku 1991. Je vylepšením ešte staršej hry z roku 1980, CIVILIZATION. Najmladším variantom tejto skvelej hry je MEGA CIVILIZATION z roku 2015. Každá z týchto hier je rozsahom mnohohodinová stratégia o budovaní optimálneho stromu technológií za pomoci dostupných zdrojov a rozmachu populácie. Charakteristickým prvkom týchto hier je fáza, kedy sa obchoduje so surovinami, pričom pri každej transakcii môže byť na tajno odovzdaná aj jedna karta živelnej katastrofy. Vďaka tomu sú veselé situácie pri hraní tejto hry zákonité. Hrá sa na veľkej mape oblasti Stredomoria, centrom ktorej je prirodzene Grécko a Kréta.

Sid Meier’s Civilization

Ďalším civilizačným plnokrvníkom je SID MEIER’S CIVILIZATION: THE BOARD GAME. V základnej hre sa stretnú proti sebe 2 až 4 hráči. V rozšírení je možnosť pridať ďaľšieho hráča. Hra je vcelku náročná na prípravu, je potrebné rozložiť mapové diely, rôzne dieliky budov, množstvo kariet a žetónov. Samotné hranie je však skutočným pôžitkom – z malého panstva s jedným mestom sa za pomoci osadníkov, vojakov a poznatkov vyvíjate na imperiálnu mocnosť. Pred každým hráčom sa nachádza počítadlo obchodu aj s vodcom národa so špecifickými vlastnosťami. Takisto je zodpovedný za rast pozoruhodného stromu technológií, ktorý mu umožňuje ekonomický, vojenský alebo kultúrny progres. Vyhrá ten, kto ako prvý splní víťaznú podmienku v jednej z týchto štyroch zásadných charakteristík každej civilizácie. V českom jazyku vydala základnú hru a jej prvé rozšírenie Sláva a bohatství spoločnosť ADC Blackfire.

Clash of Cultures

Vynikajúcou civilizačnou hrou je CLASH OF CULTURES. V tomto prípade, aby ste hrali za konkrétny národ, musíte si dokúpiť aj rozšírenie Civilizations. Šesťuholníková mapa tejto hry sa postupne odkrýva a opäť začíname iba s minimom – jednou malou osadou a jedným osadníkom. V ťahu hráča je možné vykonať napríklad ťažbu surovín, založenie novej osady, rozvoj mesta alebo dokonca pokus o kultúrny vplyv v súperovom meste. Samozrejmý je nábor, pohyb a interakcia bojových jednotiek. Strom technológií je tu reprezentovaný tablom s ôsmimi hlavnými kategóriami a tromi politickými systémami. Každá nová technológia umožňuje hráčovi nové možnosti rozvoja. Víťazné body získavajú hráči za rozvoj technológií, za každú časť svojich miest na mape, za každý postavený div a takisto za splnené civilné a vojenské úlohy počas hry.

Historia

Hru HISTORIA môže hrať 1 až 6 hráčov a v každom počte by nemala partia presiahnuť 120 min hrania. Civilizačný rozvoj každého národa sa vyznačuje posunom na schéme rozvoja. V troch érach hráči postupne vynájdu objavy od ohňa, cez pušný prach – až po zákony singularity. Využívajú divy, posiľňujú vojská a spúšťajú revolúcie. Interakcia medzi nimi prebieha na štylizovanej mapke sveta. Počas bodovania, ktorých je v hre niekoľko, sa hodnotí, aký progres v civilizácii jednotlivých národov nastal, ako úspešne si viedol konkrétny vodca národa a ako veľmi výnosné územia sa podarilo národu v danej epoche obsadiť.

Mare Nostrum Empires

Rozsahom stredne veľká hra je MARE NOSTRUM EMPIRES. Je vylepšenou verziou staršej hry z roku 2003, MARE NOSTRUM. Hráči si rozdelia regióny a hlavné národy Stredomoria a začnú podnikať v troch oblastiach: v obchode, v architektúre a vo vojenstve. Je niekoľko spôsobov ako vyhrať túto hru, ale základom každého je vybudovať si materiálnu základňu – pestovanie plodín, ťažbu surovín, výrobu tovaru a razenie mincí. To všetko je možné si vzájomne zmieňať, a tak zabezpečiť svojmu národu prosperitu. Výhodou hry je prehľadnosť a krátka doba trvania partie.

Gentes

Medzi stredne náročné civilizačné hry môžeme zaradiť aj hru GENTES. Táto hra presúva ťažisko civilizačného rozvoja od výroby a obchodu ku jednotlivým spoločenským vrstvám – v protiklade sú tu šľachta a pracujúci ľud, vojaci a obchodníci, filozofi a duchovenstvo. Na štylizovanej mapke Stredomoria máme možnosť stavať mestá a pripravovať sa na nákup kariet s rôznymi technológiami či stavbami, ktoré nám na konci partie prinesú významné množstvo bodov. V tejto hre každý hráč pociťuje nedostatok zdrojov, akcií, majetku, ale hlavne času, ktorý je v hre zastúpený svojou vlastnou stupnicou na table hráča. Skutočného času hra nezaberie viac ako 2 hodiny.

Throught the Ages: A New Story of Civilization

Asi najväčším klenotom medzi stolovými hrami s témou civilizácie je hra THROUGH THE AGES: A NEW STORY OF CIVILIZATION. Dlhodobo sa umiestňuje na vrchole akýchkoľvek herných rebríčkov a aj vďaka nej dosiahol jej autor, Vlaada Chvátil z Českej republiky, nehynúcu slávu v našom hobby. Na stránke boardgamegeek.com dosahuje fantastické hodnotenie 8,5 z 10 a rating komplexnosti 4,4 z 5! Prvýkrát ju autor uviedol ešte v roku 2006. Osobitosťou tejto hry je to, že nemá mapu, čo je pre civilizačnú hru dosť netypické. Avšak všetky ostatné komponenty, ako je výroba, technologický progres, vojenstvo, rast populácie, spokojnosť národa, stavba divov či revolučné zmeny štátnych zriadení sú samozrejme zastúpené. Kartičky pokroku sa objavujú postupne v ponuke a každý z 2-4 hráčov musí vyhodnocovať, akým smerom sa jeho národ bude uberať. Musíte dávať dobrý pozor, aby niektorý zo súperov neunikol výrazne vojensky, pretože dôsledky úspešných agresií a vojen môžu byť devastačné. Zvíťazí ten, kto dosiahne najvyšší stav kultúry. Každá jedna partia Through the Ages je obrovským zážitkom. V roku 2020 sa hra dočkala aj rozšírenia Nové divy a osobnosti, pre ktoré sme publikovali aj videonávod. Vďaka vydavateľstvám Czech Game Edition a Mindok máme to potešenie zahrať si hru v českom jazyku.

Nations

Zaujímavá civilizačná hra je NATIONS a jej zjednodušená kocková verzia, NATIONS THE DICE GAME. Podobne ako pri Through the Ages tu hráči nemajú mapu, a teda ani pohyb vojsk. Hra pre 1 až 5 hráčov, kde si každý osvojí konkrétny národ a za pomoci rozrastajúcej sa populácie hráči hospodária s obmedzenými prostriedkami tak, aby obstáli v konkurencii. Hranie Nations má aj edukatívny rozmer, pretože do hry postupne prichádzajú rôzne kartičky reprezentujúce aj menej známe osobnosti, udalosti a javy od staroveku až po súčasnosť.

The Flow of History

Ak hráč nemá k dispozícii dostatok času a napriek tomu by si chcel zahrať civilizačnú hru, veľmi príjemnou možnosťou je THE FLOW OF HISTORY. Na časovej osi postupne pribúdajú karty osobností, divov, polických zriadení, karty produkčné, vedecké aj vojenské. Všetky informácie sú otvorené a je na hráčoch, kde sa rozhodnú investovať svoje zdroje. Na svoje rozmery pracuje hra dômyselne a veľmi tématicky je zvolený aj záver – posledné dve karty sú totiž “Internet” a “Budúcnosť”…

Age of Civilization

Podobne minimalisticky je riešená aj hra AGE OF CIVILIZATION. V drobunkej krabičke sa nachádza celý jeden ľudský svet – hráči si zvolia národ, tabuľku technologického pokroku a základné zdroje. Pomocou jednoduchej časovej osi si vyberajú z akcií pre rozvoj. Počas hry vedia svoj národ až trikrát zmeniť. Úspech sa zapisuje na jednoduchej stupnici. Časovo nenáročná, veľmi príjemná hra.

Guns and Steel

Do tretice drobná hra o civilizácii je GUNS AND STEEL. Technologický pokrok je postavený v tvare pyramídy z kariet. Vedľa každého riadku je div daného veku. Každý z 2 až 4 hráčov má set základných piatich znalostí, ktoré sú obojstranné a buď predstavujú pokrok alebo zdroje. Premyslený systém umožňuje hráčovi dokupovať karty a vylepšovať si tak balíček na ruke. Postaviť div znamená významný posun, ale treba byť obozretný, pretože výhody z divu môže vojensky získať iný hráč.

Ancient Civilizations of the Inner Sea

Vrátime sa na hlavné javisko expanzie ľudskej civilizácie, priamo do Stredozemného mora, v novej hre ANCIENT CIVILIZATIONS OF THE INNER SEA. Napriek tomu, že má hra veľmi peknú mapu oblasti, ide v podstate o abstraktnú hru. Jej veľkou výhodou sú jednoduché pravidlá, počet hráčov (1-6) a množstvo kariet, ktoré predstavujú rôzne udalosti doby bronzovej, v ktorej sa odohrali zlomové udalosti ľudských dejín.

Bios Origins

Komplexným projektom, ktorý pojednáva o vývoji ľudskej spoločnosti je bezpochyby dielo Phila Eklunda, BIOS ORIGINS. Dvaja až štyria hráči majú možnosť nasimulovať rôzne možnosti, ako sa mohol prejaviť rozmach najunikátnejšej živej štruktúry na našej planéte – ľudského mozgu. Mapa pokrýva celý svet. Tlupy prvých ľudských stvorení ešte len objavujú zázrak verbálnej komunikácie, spoločnej ochrany, účinky rozprávok a bájí. V tejto hre vôbec nemusí vyhrať kmeň – národ – hráč, ktorý rozprestie svoje vojská po polovici sveta. Po odohratí tejto hry môžete napísať menší a unikátny fantazijný román o histórii ľudstva. To však stále nie je všetko! Hra je tretím dielom “Trilógie života”, súčasťou ktorej sú hry toho istého autora BIOS GENESIS a BIOS MEGAFAUNA. V prvej sa odohráva vzrušujúci príbeh zrodu prvej eukaryotickej bunky na Zemi. Výsledkom tejto hry môžu byť prvé mnohobunkové žijúce organizmy, a zároveň úvodné nastavenie hry Megafauna, kde sa z týchto organizmov začnú tvoriť prvé ekosystémy rastlín, bezstavovcov a stavovcov v podmienkach turbulentných klimatických a tektonických zmien. Bios Origins má ako jeden z možných scenárov úvodu aj výsledok odohranej partie Bios Megafauna. Pomyselným štvrtým dielom tohto príbehu je hra HIGH FRONTIER, ktorý nám všetkým ukáže, ako môže prebiehať expanzia našich foriem života do blízkeho aj vzdialeného vesmíru. Toto všetko, aj s nesmiernym množstvom sprievodného vedeckého textu, nám do českého jazyka prekladá spoločnosť Fox in the Box, za čo jej patrí náš úprimný obdiv a vďaka.

Philosophia: Dare to be Wise

Hrou PHILOSOPHIA: DARE TO BE WISE by som ukončil sériu článkov o hrách s témou Grécka. Je to najnovší počin, hra ešte nie je ani v rukách majiteľov, ktorí podporili jej vydanie cez platformu kickstarter. Autorský kolektív pre nás pripravil zážitok pre 1-6 hráčov, v ktorom budeme svedkami rozvoja najdôležitejšej vednej disciplíny, matky všetkých vied, samotnej filozofie, priateľky poznania. Figúrky hráčov tvoria busty slávnych gréckych filozofov – Homéra, Herakleita, Sofokla, Sokrata, Platóna a Aristotela. Hráči ich presúvajú po mape Hellady, aby zakladali školy, chrámy poznania. Výsledkom snaženia je záverečná debata, kde hráči odhalia svoje karty sofizmov a sylogizmov, aby rozlúskli hádanku, kto je najväčší učenec gréckeho sveta.

Ďakujem všetkým, ktorí si našli čas a prečítali si postupne všetky články o hrách s témou Grécka. Dúfam, že Vás niektoré hry oslovili, že ich hrávate, prípadne by ste si ich chceli zahrať. Ambíciou našej Akadémie spoločenských hier je spájať veselých ľudí pri tejto skvelej a poučnej forme zábavy. Organizujeme niekoľko menších akcií a dvakrát do roka aj veľké otvorené stretnutie hráčov s názvom Taverna. V malom mestečku Pezinok na západe Slovenska funguje herný klub Epitrapezion a jeden z jeho členov, autor týchto článkov, má vo svojej zbierke všetky tituly, ktoré sú spájané s Gréckom. Kedykoľvek budete mať cestu okolo, dajte o sebe vedieť, zastavte sa, zahráme si!

Odkazy na predchádzajúce články:
1. Grécko v téme stolových hier
2. Bohovia a zrod sveta
3. Olymp
4. Hrdinovia
5. Ilias a Odysea
6. Klasické Grécko v mieri
7. Klasické Grécko vo vojne
8. Peloponézska vojna
9. Helénizmus
10. Byzancia
11. Moderná doba

foto: www.boardgamegeek.com, www.visitgreece.gr

Author: Pecovarhy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *