GRÉCKO V TÉME STOLOVÝCH HIER / 9. diel: Helénizmus

V doterajšom putovaní helénskymi dejinami a v skúmaní ich previazania na moderné stolové hry sme boli ohraničení územím Egejskej a Iónskej oblasti. Predošlé rozprávanie skončilo bratovražedným bojom Grékov v Peloponézskej vojne, výsledkom ktorej bolo všeobecné oslabenie ich vplyvu. V roku 356 pred Kristom sa v macedónskej Pelle narodil kráľovi Filipovi II. a jeho manželke Olympiade syn Alexandros. Dostalo sa mu skvelého vzdelania a na jeho výchove sa podieľal i najväčší filozof všetkých čias – Aristoteles. Alexander počas svojho života uskutočnil výpravu, ktorá ho učinila nesmrteľným – postupne dobyl rozsiahle územia Malej a Strednej Ázie až po indický subkontinent. Podmanil si Perzskú ríšu a umožnil tak šírenie gréckej kultúry po celom vtedy známom svete.

Alexander Veľký

Vojenská výprava Alexandra Veľkého sa stala inšpiráciou pre množstvo ľudí z rôznych národov. Udalosti ako skrotenie Bukefala, pretnutie Gordického uzla, bitky pri Graniku a Isse, dobytie Tyru, púť do oázy Siwa, založenie Alexandrie Egyptskej, bitka pri Gaugamelách, ovládnutie Babylonu a Persepola, sobáš s Roxanou, stretnutie s bojovými slonmi pri Hydaspes v ďalekej Indii, to je iba malý výpočet Alexandrových dobrodružstiev. Pozrime sa spoločne na to, akými spôsobmi sa jeho život preniesol na naše herné stoly.

Field Commander: Alexander

FIELD COMMANDER: ALEXANDER je navrhnutá výlučne pre sólo hranie. Túto nespoločenskú črtu však vynikajúco kompenzuje herným zážitkom. Môžete si v nej zahrať 4 bitky (Granicus, Issos, Tyros a Gaugamela), ktorým osobne velil Alexander alebo si otestujete svoje veliteľské schopnosti v celistvej kampani od Pelly až po Hydaspes. Hra je pravidlovo veľmi jednoduchá, no napriek tomu poskytuje dostatočný priestor pre rozhodovanie a stratégiu. Keď už si hráč myslí, že odhalil princípy jej fungovania, prichádzajú na rad špeciálne pravidlá, ktoré ju dokážu premeniť na veľmi ťažký rébus.

Battle Line

Veľmi obľúbenou je hra BATTLE LINE z roku 2000. Dvaja hráči si rozdelia hrací priestor pomocou deviatich figúrok – vlajok, ktoré sa snažia dobyť postupným vykladaním kariet s hodnotami od 1-10 v šiestich rôznych farbách. Vlajku získa ten hráč, ktorému sa podarí vyložiť hodnotnejšiu trojicu kariet, pričom najsilnejšia je postupka rovnakej farby. Hru dokážu skomplikovať karty taktiky, ktoré plnia funkciu žolíkov. Jednou z nich je karta Alexandra a druhou karta jeho najväčšieho súpera – kráľa Dareia. Titul sa dočkal mnohých variácií (napríklad u nás známa Skol ty Skoty).

Alexander’s Campaign

Grécky autor Leutheris Iroglidis si uctil pamiatku slávneho predka v hre ALEXANDER’S CAMPAIGN. Nenáročná hra pre 2 až 3 hráčov vás povodí územiami, ktorými prešla jeho výprava. Hráči majú pred sebou dosku prislúchajúcu jednému z Alexandrových generálov – Antigonovi, Kraterovi alebo Ptolemaiovi. Pomocou akčných žetónov posúvajú figúrku Alexandra z jedného bodu mapy na druhý a rozhodujú, či mesto obsadia mierovou cestou alebo ho dobyjú. Každá hra graduje príchodom do Babylonu, kde sa víťazom môže stať ktorýkoľvek z chrabrých generálov.

Alexander the Great

Aj v hre ALEXANDER THE GREAT sa 2 až 5 hráči poučia o geografii nevídanej výpravy kráľa Alexandra Veľkého. Na obrovskej mape sa postupne presúvajú piatimi regiónmi a v každom z nich rozdeľujú do provincií svoj vplyv v podobe 15 drevených kociek. Hlavným rozhodnutím hráča pri vstupe do nového regiónu je tajne určiť, koľko kociek použije pre armádu, zakladanie chrámov, zakladanie miest a koľko na manipuláciu poradia. Hráč, ktorý je na na rade neskôr, dokáže reagovať na vzniknutú situáciu flexibilnejšie. Obmedzené zdroje a tajná voľba tak vytvárajú počas hrania vzrušujúce situácie.

The Great Battles of Alexander

THE GREAT BATTLES OF ALEXANDER: MACEDONIAN ART OF WAR je plnohodnotnou vojnovou hrou s žetónikmi, ktorá najlepšie vynikne pri hre dvoch hráčov. Máme v nej k dispozícii niekoľko papierových máp so šesťuholníkovou sieťou a nespočítateľné množstvo žetónikov predstavujúcich dobové vojenské jednotky, veliteľov, armády. Hra veľmi pekne znázorňuje účinné fungovanie dovtedy nevídanej bojovej formácie, ktorou bola macedónska falanga. Pravidlá sú však zložité a na ich preštudovanie s porozumením si treba vyčleniť nemálo času. Odmenou za túto námahu je potom simulácia až 12 rôznych bitiek v rozpätí rokov 356 – 326 pred Kristom. Rozširujúce moduly prinášajú možnosť doplnkových siedmich scenárov bitiek tzv. diadochov, čiže nasledovníkov Alexandra po jeho smrti v Babylone r. 323 pred Kristom.

Arbela: Gaugamela, 331 BC

Pokiaľ v predchádzajúcej hre sa hráči vedia pozrieť takmer na všetky slávne macedónske víťazstvá, v hre ARBELA: GAUGAMELA, 331 BC sa stretávajú dvaja odvekí protivníci – Alexander III. Macedónsky a perzský kráľ Dareios III. pri rieke Tigris, aby zviedli rozhodujúci súboj o Babylon. Podobne ako aj v iných bitkách sa početne slabším Macedóncom podarilo preraziť jazdou na pravom krídle a Dareios, stojaci zoči voči približujúcemu sa Alexandrovi, radšej zavelil na ústup. Podarí sa hráčom zmeniť sled týchto udalostí? Osobitosťou Arbely je fakt, že jednotky a bojové zoskupenia sú reprezentované iba kartami.

Alexandria

Najväčším prínosom Alexandrových výprav bolo azda to, že neboli čisto dobyvačné. Gréci zvyčajne ponechávali domácim národom ich zvrchovanosť, ctili si ich predstaviteľov, zvyky a kultúru. Prinášali im výhody obchodovania a efektívnej štátnej správy, šírili grécke poznanie sveta, filozofiu, jazyk. V egyptskej Alexandrii postavil Alexandrov veliteľ Ptolemaios najslávnejšiu knižnicu v dejinách, ktorá bola popri slávnom majáku Faros skutočným divom sveta! V hre ALEXANDRIA si však môžete zahrať najsmutnejšiu časť jej príbehu – vypálenie. V chvate sa snažíte zachrániť pred postupujúcim požiarom čo najviac učencov, artefaktov, písomností a poznatkov pre budúce pokolenia.

Successors (3. edícia)

Na záver sa dostávame k titulu SUCCESSORS, k najúspešnejšej stolovej hre o tejto časti dejín. Dvaja až štyria hráči sa v nej oboznamujú so situáciou tesne po smrti Alexandra Veľkého. Najbližší priatelia kráľa – macedónski generáli – si musia rozsiahlu ríšu rozdeliť ako jeho nasledovníci. Tento stav je zdrojom obrovského napätia a zničujúcich vojen. Kto má teraz najvyššiu legitimitu vládnuť svetu – Parmenion alebo Antipater? Krateros alebo Antigonos? Seleukos či Ptolemaios? V hre sú zastúpené všetky významné osobnosti, ktoré ovplyvňovali chod dejín. Každý hráč riadi minimálne dvoch generálov a jeho armády. Víťazstvo je možné dosiahnuť buď zbieraním prestíže, alebo bodov legitimity. Pre všetkých je veľkou cťou viesť pohrebný sprievod z Babylonu so zabalzamovaným telom Alexandra Veľkého, ktorý zomrel nikým neporazený vo veku 33 rokov. To však púta pozornosť všetkých súperov a prekročiť napokon Hellespont a pochovať kráľa v jeho rodnej Pelle sa môže javiť ako nadľudská úloha. Successors je veľmi príjemná, pravidlovo stredne náročná hra, kde celkový zážitok umocňuje prekrásna mapa. Je to majstrovské dielo autorov Richarda Berga a Marka Simonitcha, ktoré sa od roku svojho vzniku (1997) dočkalo už 4. vydania. Všetci hráči na Slovensku i v Čechách môžu byť šťastní, že sa ju vydavateľstvo Fox in the Box rozhodlo preložiť do češtiny a na naše stoly sa dostane koncom tohto roka. Veľká vďaka a rešpekt za tento počin!

Successors, 4. edícia

Prešli sme ďalším úsekom gréckych dejín – helénizmom. Nasledujúci článok sa bude venovať obdobiu, kedy dejiny určovala Rímska ríša a neskôr, na územiach dobytých práve Alexandrom Veľkým, ríša Byzantská.

Svet po smrti Alexandra Veľkého bol nesmierne rôznorodý a nestabilný. Niektoré oblasti zažili rozkvet, iné pád. Ostrov Rodos patril k tým, ktoré z novej situácie dokonale ťažili – križovatka obchodných ciest, kde sa stretávali naložené lode z Egypta, Stredného východu a Egejskej oblasti, či z ďalekého Čierneho mora. Miestni dokonale chápali význam námornej prepravy a tak v roku 292 pnl vystavali obrovskú sochu zasvetenú bohovi svetla Apolónovi, ktorý ako jeden z divov sveta, maják a vstupný bod do prístavu, uľahčoval námorníkom ich strastiplný život. V hre Rhodes sa 2-5 hráči ocitnú v roli námorníkov a všeobecne obchodníkov, aby v tejto počítacej hre dosiahli čo najvyšší počet bodov.

foto: Boardgamegeek.com

Author: Pecovarhy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *