2% Z DANE

Milí priaznivci Akadémie,

v súvislosti s darovaním 2% z daní sme sa rozhodli spestriť našim darcom každoročné papierovačky malou súťažou. Vyhrať môžete ešte len pripravovanú hodnotnú spoločenskú hru CLASH OF CULTURES: Monumental Edition, v českom preklade od vydavateľstva MindOK!


AKO SA ZAPOJÍM DO SÚŤAŽE PRI DAROVANÍ 2% Z DANÍ?


Stačí ak, pri vyplnení tlačiva zašrtnete súhlas o zaslaní údajov a my si Vás už potom nájdeme z informácií daňového úradu. Toto je veľmi dôležité, pretože v opačnom prípade sa nedá dohľadať darca!


A potom už len čakať na zlosovanie a vyhlásenie víťazného darcu zhruba v septembri 2021, kvôli administrácii DÚ.


PREDVYPLNENÉ TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE*
Zamestnanci
Potvrdenie o zaplatení dane 2020


PREČO AKADÉMIA SPOLOČENSKÝCH HIER?

Občianske združenie Akadémia Spoločenských Hier je neziskovka, ktorá spája nadšencov so záľubou v moderných spoločenských hrách. Naším zámerom je šírenie dobrej zvesti o tomto spôsobe trávenia voľného času ako aj zveľaďovanie kultúry hrania na Slovensku. Organizujeme podujatia pre širokú verejnosť, spolupracujeme s vydavateľstvami na propagácii nových titulov a podieľame sa na spájaní členov hernej komunity v krajine.

Váš príspevok nám umožní:

🎲 Pokračovať v každoročnom organizovaní dvoch veľkých herných akcií pre širokú verejnosť. Letná a Zimná Taverna sú 4-dňové podujatia s ubytovaním a stravou. Aj vďaka Vašim 2% sa nám darí udržiavať ceny na veľmi prívetivej úrovni a bez vstupného pre všetkých prihlásených účastníkov Taverny.

🎲 Zlepšovať tvorbu obsahu na našom Facebooku, webe a Youtube kanáli.

🎲 Organizovať menšie stolnoherné akcie pre verejnosť v kaviarňach či pri školských podujatiach a zoznamovať tak čoraz viac ľudí s vesmírom moderných spoločenských hier.

Všetkým darcom ĎAKUJEME!

tím ASH