2% Z DANE

ZMENA: Vzhľadom na aktuálnu situáciu – pandémiu COVID-19 sa lehota na podanie 2% zo zaplatených daní posúva z 30.4.2020 a možno ho podať do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Preto sa analogicky posúva aj naše zlosovanie víťazného darcu. Za pochopenie ďakujeme.

Milí priaznivci Akadémie,

v súvislosti s darovaním 2% z daní sme sa rozhodli spestriť našim darcom každoročné papierovačky malou súťažou. Vyhrať môžete hodnotnú spoločenskú hru LEGENDY ZÁPADU, v českom preklade od vydavateľstva Mindok!

AKO SA ZAPOJÍM DO SÚŤAŽE PRI DAROVANÍ 2% Z DANÍ?

Na adresu stolovky.sk@gmail.com nám pošlite fotografiu dokladu o darovaní 2% . Na fotografii potrebujeme vidieť:
– darovanú sumu
– pečiatku daňového úradu
– Vaše meno + e-mail (e-mail s menom môžete napísať na kúsok papiera, ktorým prekryjete ostatné súkromné údaje)
– ak darovanie zasielate poštou, pridajte k týmto veciam ešte aj fotku podacieho lístku z pošty

A potom už len čakať na zlosovanie a vyhlásenie víťazného darcu.


PREDVYPLNENÉ TLAČIVÁ NA STIAHNUTIE*
Zamestnanci
Potvrdenie o zaplatení dane 2019 + Vyhlásenie zamestnanca

Fyzické osoby (napr. živnostníci)
Daňové priznanie A / Daňové priznanie B

Právnické osoby
Daňové priznanie

*z organizačných dôvodov zbierame tento rok naše príspevky cez Bratislavskú Šachovú Akadémiu

PREČO AKADÉMIA SPOLOČENSKÝCH HIER?

Občianske združenie Akadémia Spoločenských Hier je neziskovka, ktorá spája nadšencov so záľubou v moderných spoločenských hrách. Naším zámerom je šírenie dobrej zvesti o tomto spôsobe trávenia voľného času ako aj zveľaďovanie kultúry hrania na Slovensku. Organizujeme podujatia pre širokú verejnosť, spolupracujeme s vydavateľstvami na propagácii nových titulov a podieľame sa na spájaní členov hernej komunity v krajine.

Váš príspevok nám umožní:

🎲 Pokračovať v každoročnom organizovaní dvoch veľkých herných akcií pre širokú verejnosť. Letná a Zimná Taverna sú 4-dňové podujatia s ubytovaním a stravou. Aj vďaka Vašim 2% sa nám darí udržiavať ceny na veľmi prívetivej úrovni a bez vstupného pre všetkých prihlásených účastníkov Taverny.

🎲 Zlepšovať tvorbu obsahu na našom Facebooku, webe a Youtube kanáli.

🎲 Organizovať menšie stolnoherné akcie pre verejnosť v kaviarňach či pri školských podujatiach a zoznamovať tak čoraz viac ľudí s vesmírom moderných spoločenských hier.

Všetkým darcom ĎAKUJEME!

tím ASH