2% Z DANE

Milí priaznivci Akadémie,

Budeme radi ak nás podporíte vašimi 2% z dane, predvyplnené tlačivo na stiahnutie nájdete nižšie. Prosíme, pri vyplnení tlačiva zašrtnete súhlas o zaslaní údajov (pre tých, čo si stiahnu naše tlačivo už je súhlas predvyplnený).

V prípade, že máte záujem o status VIP na Tavernu, darovanie 2% je jedna z možností.
Všetky možnosti ako sa stať VIP sú na linke: https://www.stolovky.sk/2024/02/08/novinky-na-rok-2024-2-taverna-2024-vip/
Pre získanie VIP z darovania 2% je potrebné potvrdené tlačivo odfotiť (alebo nám poslať screenshot z elektronického podania) a odoslať na náš email (akademia.spolocenskych.hier@gmail.com), s nasledovnou hlavičkou: Taverna (Akuálny rok) VIP, Meno, Priezvisko.
Napríklad: Taverna 2024 VIP, Martin, Ďurík

Pre tých, čo chodia na Tavernu si môžete stiahnuť potvrdenie o dobrovoľníctve, vyplniť a tým pádom nás môžete podporiť až 3% z dane. Tento dokument bude treba podpísať. Stačí ho poslať vyplnený na náš email (akademia.spolocenskych.hier@gmail.com). Tento prekontrolujeme a ak súhlasíme s vaším hodnotením odošleme Vám ho podpísaný naspäť. Potom ho vytlačíte a pripojíte k Potvrdeniu o zaplatení dane. Pri darovaní 3% z dane, nezabudnite zaškrtnúť, že spĺňate podmienky pre darovanie 3% (za bodom 12).

PREDVYPLNENÉ TLAČIVO NA DAROVANIE 2%: Potvrdenie o zaplatení dane
TLAČIVO NA STIAHNUTIE PRE DAROVANIE 3%: Dobrovoľníctvo


PREČO AKADÉMIA SPOLOČENSKÝCH HIER?

Občianske združenie Akadémia Spoločenských Hier je nezisková organizácia, ktorá spája nadšencov so záľubou v moderných spoločenských hrách. Naším zámerom je šírenie dobrej zvesti o tomto spôsobe trávenia voľného času ako aj zveľaďovanie kultúry hrania na Slovensku. Organizujeme podujatia pre širokú verejnosť, spolupracujeme s vydavateľstvami na propagácii nových titulov a podieľame sa na spájaní členov hernej komunity v krajine.

Váš príspevok nám umožní:

🎲 Pokračovať v každoročnom organizovaní troch veľkých herných akcií pre širokú verejnosť. Letná, Jesenná a Zimná Taverna sú 4-7-dňové podujatia s ubytovaním a stravou. Aj vďaka Vašim 2% sa nám darí udržiavať ceny na veľmi prívetivej úrovni a mať bohatý program pre všetkých prihlásených účastníkov Taverny.

🎲 Organizovať menšie stolnoherné akcie pre verejnosť v kaviarňach či pri školských podujatiach a zoznamovať tak čoraz viac ľudí s vesmírom moderných spoločenských hier.

Všetkým darcom ĎAKUJEME!

tím ASH