Grécko v téme stolových hier

V našich obľúbených spoločenských hrách badáme často opakujúce sa motívy, témy, okruhy a svety. Je zrejmé, že vhodne zvolená téma hry priláka záujem časti hráčskej komunity a môže mať veľmi pozitívny vplyv na predajnosť daného titulu. V tejto sérii článkov sa budem venovať fenoménu Grécka a využitiu gréckej témy v hernom dizajne, čím by som chcel upriamiť pozornosť našich ctených čitateľov práve na tento druh hier.

Achilles hrajúci stolnú hru s Ajaxom
(amfora zo 6. storočia pred n.l.)

Grécko, alebo presnejšie Hellas, má v histórii nášho sveta výnimočné postavenie. Starovekí Heléni boli prvými v známych dejinách, ktorí uviedli do života demokraciu, divadlo, či športové hry. Ich poznatky a diela z oblasti filozofie, matematiky, fyziky, astronómie, medicíny, architektúry, sochárstva a mnohých ďalších odborov sú ešte aj v dnešnej dobe inšpiratívne a dych vyrážajúce.

Pozoruhodný v súvislosti s činnosťou našej Akadémie Spoločenských Hier je fakt,  že Heléni považovali voľný čas za jednu z najvzácnejších “komodít” každého človeka (zaiste vám neuniklo použitie gréckeho slova akadémia v názve nášho združenia:). V dobe, keď ich susedia viedli nekonečné boje o bohatsvo a obživu, Gréci pravidelne organizovali športové hry – okrem iných aj tie najslávnejšie v Olympii, usporadúvali súťaže v prednese poézie či predstaveniach drámy (napr. v Delfách).

Autori spoločenských hier čerpajú z tejto nesmiernej studnice poznania a snažia sa nám vo svojich dielach hravou formou priblížiť svet Helénov. Ambíciou mojich článkov nebude dopodrobna popísať herné mechanizmy jednotlivých hier, ale ukázať rozmanitosť titulov a sprehľadniť ich zaradenie do konkrétneho historického obdobia, z ktorého čerpajú.

Pokúsim sa vás tiež povodiť fenomenálnou gréckou mytológiou. Spoločne sa pozrieme na to, čím boli zaujímavé archaické, klasické, ale aj helénistické obdobia. Nevynecháme históriu Byzantskej ríše, osmanskej poroby ani novodobé dejiny Grécka. Bude mi cťou stať sa v priebehu tohto roka vaším súkromným sprievodcom po nádhernej a rozmanitej krajine menom Hellada!

Akropolis v Aténach
(súčasný stav)

Author: Pecovarhy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *