GRÉCKO V TÉME STOLOVÝCH HIER / 5. diel: Ilias a Odysea

Ομήρου Ιλιάς και Οδύσσεια. Homérova Ilias a Odysea. Najväčšie básnické dielo všetkých čias. Dva gigantické eposy o dobývaní mesta Trója Achájcami a o návrate itackého kráľa Odysea do svojej vlasti. Každý z nich má presne 24 spevov – toľko je aj písmen gréckej abecedy, od alfa po omega. Ilias a Odysea obsahuje v sebe také množstvo poznania a umeleckej krásy, že ich často používame v bežnom živote aj bez poznania ich pôvodu (najznámejšie sú výroky o Achillovej päte, danajskom dare či jablku sváru).

Prológom k Trójskej vojne je nezhoda medzi Olympanmi. Všetko to začalo tým, že nepozvali bohyňu sváru Eridu na Pelopsovu svadbu a tá sa pomstila zdanlivo nevinným spôsobom – prikotúľala k Hére, Aténe a Afrodite jablko s nápisom “Tej najkrajšej”. Zeus však fígeľ prekukol a neodvážil sa rozhodnúť, preto pripadla táto nevďačná úloha smrteľnému Paridovi. Paris prisúdil jablko sváru bohyni krásy a lásky Afrodite, za odmenu dostal lásku najkrajšej ženy sveta – spartskej Heleny – a spustil tým skazu nevídaných rozmerov…

Dlho by sme sa ešte vedeli rozprávať o podrobnostiach tohto príbehu, naším cieľom je však predstaviť niekoľko stolových hier, ktoré vznikli práve na motíve Homérovho veľdiela. Hneď na začiatok musím podotknúť, že v porovnaní so svojím inšpiračným zdrojom sa nasledujúce ukážky budú javiť o čosi skromnejšie. Darmo, pri Homérovi všetko ostatné bledne!

Hector and Achilles

HECTOR & ACHILLES priblíži dvom hráčom rozhodujúci súboj medzi najväčšími bojovníkmi legendárneho sporu. Obaja sa musia snažiť obratne manipulovať s kartami svojho vojska, aby na fronte zatlačili nepriateľa do úzkych. Je to málo známa kartová hra, herným zážitkom nevýrazná a dizajnovo už prekonaná.

Iliad

ILIAD je naopak veľmi svieža bojová hra pre 2-5 hráčov. Každý hráč je v roli achájskeho veliteľa, ktorý stavia svoje šíky proti nedobytným trójskym hradbám. Úlohou je teda postaviť najsilnejšiu armádu, pričom prebieha veľmi prestížny súboj medzi zúčastnenými, takže viete napríklad poslať bojový voz proti jednotkám iného hráča. Iliad prináša so sebou veľmi veselé okamihy, je pútavo ilustrovaná a je možné dohrať ju aj do hodinky.

Iliad: Heroes of Troy

ILIAD: HEROES OF TROY je takisto vydarená kartovka, síce o čosi menšieho rozsahu ako predchádzajúci titul. Autor si pri nej spomenul na to, že okrem hlavných bojujúcich strán – Grékov a Trójanov – boli prítomní aj olympskí bohovia. Hra je preto najlepšie hrateľná v trojici. Bodovanie je veľmi jednoduché, pri každom vyložení karty sa hľadajú zhodné symboly a po odohraní karty je možné spustiť efekt navyše. Veľmi zábavný je variant tímovej hry dvoch proti dvom – ak už hrozí prehra jednej alebo druhej strany, cielene môže vyhrať frakcia bohov.

Agamemnon

AGAMEMNON je abstraktná hra, o ktorej nemáme veľa informácii. Je mystická ako samotný hlavný veliteľ gréckej flotily, veľký mykénsky kráľ Agamemnón. Až v 19. storočí nemecký archeológ Heinrich Schliemann odhalil, že diela Ilias a Odysea sú mytológiou iba sčasti – na ich základe objavil skutočné mestá Ilion (Trója) na pobreží Malej Ázie a Mykény (sídlo Agamemnóna) na Peloponéze v Grécku.

Ulysses

Presunieme sa k Odysee a prvou z dvojice titulov je staršia nemecká hra ULYSSES. Hráči sú v roli bohov, ktorí riadia nevypočítateľný osud veľkého Odysea pri jeho návrate na Itaku. Všetci majú tajný cieľ – navštíviť štyri rôzne miesta na mape a snažiť sa kartami manipulovať pohyb loďky. V tomto snažení im samozrejme bránia protihráči, čím vznikajú viac či menej veselé interakcie. Odyseus, ktorý zosnoval asi najznámejšiu lesť v dejinách – Trójskeho koňa – to má pri svojej plavbe domov ohromne ťažké.

Odyssey: Wrath of Poseidon

Druhá hra venovaná itackému kráľovi je ODYSSEY: WRATH OF POSEIDON. Najväčším nepriateľom hrdinu je tu boh mora Poseidón, ktorý sa mu mstí za oslepenie svojho syna – kyklopa Polyféma. Odyseus je jediný Grék, ktorý bojoval plných 10 rokov pri trójskych hradbách a potom sa ďalších 10 rokov plavil na domovský ostrov Itaku k svojej vernej manželke Penelope. Úžasné dobrodružstvo, ktoré preverilo jeho odvahu, silu ale najmä rozum, je v tejto hre reprezentované nutnosťou správne si pamätať a odhadovať možnosti, kde by sa mohla v mori nachádzať Odyseova loď. Jeden z hráčov je v danom kole Poseidón a snaží sa ostatných zviesť zo stopy.

Poslednou hrou, ktorú by som vám chcel predstaviť je francúzska rarita PERGAME. Tento titul som si zaobstaral z jediného dôvodu – na jej obale je výjav z atickej vázy z 5. storočia pred Kristom, na ktorom hrajú Achiles a Ajax na stole hru, pripravení v zbroji vyraziť po chvíľke oddychu na trójske hradby. Tento výjav je tiež erbom pezinského herného klubu Epitrapezion. O Pergame viem povedať iba toľko, že má veľmi zaujímavé herné komponenty a pre mňa zatiaľ neznáme pravidlá – existujú totiž iba vo francúzštine a nie je k nim žiaden dostupný preklad. Z niekoľko publikovaných dojmov však usudzujem, že hra má vysoké ambície a je možné skrz ňu simulovať hlavné udalosti Homérovej Iliady.

Through the Ages

Zdalo by sa, že také veľkolepé dielo ako Ilias a Odysea je zastúpené v stolových hrách iba minimálne. Opak je však pravdou, hrdinovia tejto epopeje – Trójania Paris, Hector, Priamos, Kassandra, Aeneas, Briseis či Achájci (Heléni) Agamemnón, Menelaos, Nestor, Odyseus, Achiles, Ajax, Diomedes, Patroklos, Palamides, Helena a množstvo ďalších významných postáv či všadeprítomných olympských bohov, sa hojne vyskytujú vo veľkých stolových hrách, ktoré sme spomenuli v našom predchádzajúcom diele. Homér samotný býva súčasťou veľkých civilizačných hier ako napríklad Through the Ages: Story of Civilization.

Tento článok mal poslúžiť aj ako prechod od hier s mýtickými témami ku hrám s témami historickými. V ďalšej časti si povieme o najstarších dejinách Grékov ako predpoklade pre ich slávne klasické obdobie a neskorší helénizmus.

Medzičasom vyšla nová hra Troia, ktorá je veľmi svižná, na pohľad veľmi príjemná, pravidlovo extrémne nenáročná hra pre dvoch. V každom ťahu sa uchádzate o pomoc olypských bohov, aby ste mohli pokročiť v bojovom poli k nepriateľovi a splniť jednu z úloh na ceste k celkovému víťazstvu.


Foto:
boardgamegeek.com
cs.wikipedia.org

Author: Pecovarhy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *