Khôra: Zlatý věk

Neprejde rok, aby sa v stolnohernom svete neobjavila nová hra s témou starovekého Grécka. Obdobie Zlatého veku Atén, t.j. 5. storočie pred naším letopočtom (alebo, ešte presnejšie, obdobie medzi 74. a 93. Olympijskými hrami) vytvorilo udalosti, ktoré fascinujú množstvo moderných ľudí a autorov stolových hier z celého sveta nevynímajúc.

Krabica

HRA, AUTORI, VYDAVATEĽ

V roku 2021 sa skupine japonských autorov v hernom klube Univerzity v Keio podarilo vydať vylepšenú verziu ich pôvodnej hry Improvement of the Polis z roku 2017. Novému dizajnu dali názov Khôra: Rise of an Empire. Hra je určená pre 2-4 hráčov vo veku od 14 rokov a dĺžka jednej partie sa pohybuje niekde okolo 75 min. Do českého jazyka nám hru preložilo vydavateľstvo Board Bros a títo šikovní chlapci nám až z Blanska (to je nad Brnom ak by ste nevedeli a okolo tejto moravskej metropoly nám to začína so stolovkami pekne hustnúť) poslali jednu kópiu pre účely tejto recenzie. Týmto mi dovoľte poďakovať sa im za tento počin a zároveň zaželať veľa vydarených vydaní hier.

Kto je ten týpek v klobúku pri Davidovi Navrátilovi z BoardBros na tohtoročnom Essene?
Tablo Atén

ČO JE V KRABICI?

Krabica je vkusne ilustrovaná, s rozmermi 295x295x75 mm. Po jej prvom otvorení je treba vylúpať množstvo kartónových žetónov mincí, zvitkov, úspechov, trofejí a kartičiek akcií. Nachádza sa v nej 7 dosiek gréckych mestských štátov – najväčších rivalov tej doby. Zastúpené sú Atény, Sparta, Korint, Téby, Olympia, Argos a Milét. Hráči si vyberú jedno z týchto miest a jeho dosku vložia do tabla svojej farby. Pred samotným vložením odporúčam hráčovi dosku štátu otočiť a prečítať si veľmi stručný historický popis daného mesta. Je to veľmi príjemná pridaná hodnota. Ďalšie komponenty sú drevené ukazovatele v 4 rôznych hráčskych farbách, tablá hráčov a stredové tablo. Všetko je to uložené v praktickom plastovom zakladači. Pravda, autori “insertu” nemysleli na karty chránené v obaloch a takisto chýbajú zip-lock sáčky naviac, bez ktorých by sa drobné komponenty pri manipulácii určite z priehradok vysypali.

Insert

AKO HRU PRIPRAVÍTE?

V príslušnej farbe si hráči rozdajú všetky drevené komponenty, 3 šesťstenné kocky a 4 mince. Na stredovom table si nastavia stav populácie na úroveň 3. Tamtiež budú všetky stavy daní, slávy, armády ako aj počítadla víťazných bodov na úrovni 0. Na svojom table si vložia ukazovatele rozvoja, ekonomiky, kultúry a vojenstva na prvú úroveň. Jednu z troch kociek vložia takisto do výrezu – tá im zatiaľ nie je dostupná. Prevezmú 7 kartičiek akcií a postupne si vyberú 5 kariet politiky. Zo 14 kariet udalostí si náhodne vyžrebujú 7 a vložia ich medzi prvú a deviatu, aby tak v podstate vytvorili počítadlo kôl. Napokon si pozrú inštrukciu na prvej úrovni svojej karty rozvoja mesta a nastavia príslušný úvodný bonus, ktorý bude pre každého iný. Najdlhšiu dobu zaberie príprava žetónov trofejí, ktoré sú rozdelené na malé a veľké (s vavrínovým vencom) – tie treba uložiť na príslušné miesta na stredový plán a prebytok dať vedľa plánu. Okrem nich tvoria spoločnú zásobu už len mince, zvitky a politické karty. Príprava hry vám nezaberie viac ako 5 minút.

Stredový plán – časť prieskumu so žetónmi trofejí

AKO SA TO HRÁ?

Chora (tak Gréci vyslovujú slovo charakterizujúce krajinu, domovinu, alebo jej hlavné mesto) sa hraje na 9 kôl. Každé je rozdelené na 8 fází (od A po G). Každú fázu odohrajú všetci hráči, zvyčajne simultánne. Niektoré časti herných fáz podliehajú náhode, napr. Odhalenie udalostí alebo Hod kockami. Niektoré fázy sú iba administratívne, ako Vyhodnotenie udalostí alebo Úspechy. V drvivej väčšine prípadov však musí hráč prijímať zásadné herné rozhodnutia, a to hlavne pri Výbere akcií, ich Vyhodnocovaní, výbere stupnice Pokroku alebo načasovanie použitia zvitkov. Každý hráč má na výber zo 7 rôznych akcií a v každom kole vie odohrať dve, prípadne dokonca až tri z nich. Akcie sú očíslované od 0 do 6 a ich výber môže do určitej miery ovplyvniť hod dvomi (tromi) kockami. Ak sa hráčovi darí hádzať vysoko, má voľné ruky. Avšak ak príde kolo, v ktorom padnú na kockách nízke čísla a hráč práve potrebuje vybrať akcie s vysokým číslom, musí, žiaľ, dorovnať rozdiel obetovaním populácie. Rozhodnutia sú prijímané v niekoľkých rovinách a hráč si pri ich výbere môže klásť otázky ako: “Stihnem dosiahnuť tretí stupeň rozvoja štátu?”, “V akom poradí odohrať politické karty?”, “Kedy postupovať na stupniciach (ekonomika/kultúra/vojenstvo)?”, “Je možné získať v danom kole Úspech pred ostatnými súpermi?”, “Bude môj prieskum efektívnejší a získam trofej, ktorú potrebujem?”, “Podarí sa mi pripraviť sa na efekt Udalosti?” a napokon tá najzákladnejšia otázka: “Budem mať na to všetko v danej chvíli dostatok mincí?” Na konci partie sa sčítajú priebežne získané body s tými, ktoré priniesli vyložené politické karty, dosiahnutý stupeň rozvoja a napokon aj súčin stupňa slávy a počtu veľkých trofejí. Zmyslom tejto recenzie nie je podrobne opísať kompletne všetky pravidlá – tie sú veľmi presne a prehľadne vysvetlené, treba si ich prečítať, nie je to náročné štúdium. Každopádne buďte pripravení, že sa počas hrania skutočne dejú veci, všetko sa mení, nastáva pohyb na každej stupnici nezávisle – pre každého hráča inak.

Rozohratá hra

CELKOVÝ DOJEM

Za relatívne krátky čas sme si stihli Khôru: Zlatý věk zahrať niekoľko krát v rôznom počte ľudí. Za seba môžem povedať, že je to veľmi príjemná počítacia euro hra. Nezávisle na počte hráčov plynie svižne. Pravidlá sú zrozumiteľné a veľmi ľahko vysvetliteľné. V hre je minimum konfliktu – sú to viac menej preteky o postup na rôznych stupniciach. Tých stupníc je síce veľa, ale sú veľmi vhodne a prehľadne previazané. Téma je v hre zastúpená minimálne, jedine v názvoch politických kariet a úvodnom nastavení mestských štátov (napr. Sparta stráca v prieskume menej vojakov a pod). Hráči musia a aj majú možnosť prijímať a realizovať rôznorodé rozhodnutia. Náhoda je zastúpená minimálne a dá sa na jej následky pripraviť. Trochu prekvapujúce je vekové odporučenie 14+, myslím si, že túto hru sú schopné zahrať aj mladšie deti, minimálne od 10 rokov. Sú tam veľmi zrozumiteľné vzťahy, ikonografia, farebné odlíšenie efektov kariet (okamžitý, trvalý alebo pri záverečnom počítaní bodov). Na table hráča je veľmi prehľadná pripomienka jednotlivých fáz kola a toho, kedy a ako sa dajú použiť zvitky. Chýba tam však prehľad toho, čo sa na konci hry boduje. Nemôžem si odpustiť porovnanie s dojmami z hry Hippocrates zo začiatku tohto roku: kým pri Hippocratovi boli vysoké očakávania a tomu zodpovedajúce veľké sklamanie, pri Chore som mal očakávania nastavené relatívne nízko (azda aj kvôli samotnému názvu). O to väčšie a príjemné prekvapenie bolo, ako dobre sa to hralo – plynule, rezko, zmysluplne. Khôra: Zlatý věk je veľmi vydarený počin a nesklame nikoho, kto si chce zahrať pomerne krátke euro na víťazné body.

Téby

PLUSY A MÍNUSY

+ Historický prehľad gréckych mestských štátov a niektorých kariet
+ Praktický insert a kvalitné komponenty s prehľadnou ikonografiou
+ Svižný počítací mechanizmus, simultánne hranie akcií

+/- Malý, ale predsa prítomný podiel náhody v podobe udalostí a kociek
– Variabilita zaručená iba 7. tablami štátov a limitovaným balíčkom politických kariet
– Absencia pripomienky toho, čo všetko sa na konci boduje

Author: Pecovarhy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *